ADANTE

SVENSKA
JORDSTRÅLNINGS-
BÖCKER


SIDAN SENAST UPPDATERAD: 2021-07-27

 

En del av nedanstående böcker finns att köpa,
se under resp. bok. En del är helt utgångna, men kan ev hittas på antikvariat eller bibliotek. 
Böcker som finns i vårt lager beställs via:

ADANTE
jc@vingar.se
070-783 02 87
Postgironr: 410 89 43 - 4

 

Arne Groth:

Slagrutan avslöjar naturens
matematiska hemligheter.

Arne Groth har samlat och skrivit ner en liten del av sina många forskningsresultat och idéer i detta lilla kompendium med mycket spännande innehåll. 
Delar av häftet har bl. a. varit publicerade i tidningar som Slagrutan, Alphaomega, Utan Gräns och Gränsöverskridaren.
Här finner man bl. a. Arnes unika frekvenstabeller, som visar exakta matematiska samband mellan olika jordstrålningsenergier.
Häftet är ett "måste", inte minst för slagrutefolk, men delar av den är ganska svårläst pga matematiska formler och resonemang.


Allt är frekvenser, trappstegens magi, olika jordstrålningstypers slag per sekund och steg i Arnes tabell, många spännande matematiska samband och formler, 
Arnes frekvenstrappa med steg, slagfrekvens, pulsfrekvens och cm koppartråd för avstörning, chakranätens frekvenssamband, Cheopspyramiden, PSI-Gaia, Frekvenstrappans kosmiska bakgrund, Tonernas frekvenser.

25 A4-sidor. 

PRIS:   120:-
Finns i lager.

 

Arne Groth:

INTERVJU med ARNE GROTH
en av Sveriges främsta slagrutemän.
Av Eva Svensson /Jordstrålningscentrum
(har även varit ordförande i Svenska Slagruteförbundet)

 

Eva Svensson har intervjuat Arne Groth hemma hos honom och materialet har sammanställts i detta häfte med kapitel om han mest intressanta specialområden plus ett kapitel där Per-Uno Fransson beskriver hur han och Arne frekvensbestämde en för dem ny jordstrålningssort. Ibland förklarande skisser.
Kapitlen heter:
 - Sexkantfönster
 - Myrstackar
 - Labyrinter
 - Vattenådror
 - Jordströmmar
 - Underjordströmmar
 - Gravhögar
 - Leylinjer
 - Finsk Curry och Samiska nät
 - Chakranät
 - Kronchakranätet och regression
 - Traumaringar
 - Bakgrunden till "Finsk Curry"


43 A4-sidor. 

PRIS:   120:-
Finns i lager.

 

Thord Neumüller

Jordstrålning, vår hälsa och vår kultur

Thord berättar inspirerat om sin forskning och erfarenhet av jordstrålning, t ex om hur hälsan påverkas, då han specialiserat sig på att undersöka människors sängplatser. En lättläst bok. Även nybörjarinformation.

67 sidor. Både teckningar och bilder.

PRIS:   220:-
Finns i lager.  

 

Thord Neumüller

På resa med pekare 
mer om jordstrålning

Thord berättar vidare om sina upptäckter och erfarenheter, bl. a från utlandsresor. Du kan läsa om Ölandsresan, Feng Shui, Afrika, Skottland, Island, Italien, Teneriffa och om några experiment.
66 sidor, teckningar och bilder.

PRIS:   220:-
Finns i lager.  

 

Eva Olsson & Tony Eckardt:

Närkontakt med UFO.

Boken handlar bl. a. om 6-punktssystem (sexkantfönster, kristallfönster) och icketidstunnlar - öppningar till andra världar och dimensioner?

Eva och Tony sprang på sin fritid omkring och letade 6-punkts-system med slagrutor och en fältstyrkemeter, med vilken de kunde avläsa om fönstret var aktiverat eller inte. Vad vi vet är detta det enda hittills framtagna instrumentet som kan verifiera jordstrålningsfält. Uppfinnare är deras vän ingenjören och författaren Mikael Kvist. (Läs mer om Mikael på annan plats, författare till TIDKRIGAR-böckerna!)

Eva och Tony fick via Channie en karta över Åkersberga med ett antal sexkantfönster inritade. Efter förfrågan de några månader senare en tidtabell, som anger när fönstren var aktiverade, dvs. när energimängden avsevärt ökade i dem. Eva och Tony kunde konstatera att tidtabellen stämde. Aktiveringen sker med ojämna mellanrum. Detta faktum blev "spiken i kistan" för många UFO-tvivlare, hur kunde detta stämma?

Detta är naturligtvis mycket spännande även för slagrutefolk eftersom vi mäter det med slagrutan.

I boken står vad som hände en kväll när Jordstrålningscentrums Eva & Per-Uno med sin vän Börje Ekbladh (författare till "Den megallitiska yarden") var hemma hos Eva & Tony.

En parantes som inte står i boken, men under Svenska Slagruteförbundets årsmöte i Sätrabrunn 1998 hade bl. a Jenny & Per-Uno en kurs med över 50 slagrutegångare som deltagare, där bl. a traumaringar och sexkantfönster ingick. Jenny fick besked om att ett sexkantfönster i Sätrabrunn skulle bli "lite" aktiverat en stund efter midnatt, många kursdeltagare gick ut och kollade och fast de var ovana vid sexkantfönster kände många aktiveringen, som kom vid utlovad tid.

Varje fönster har olika tidpunkter för aktiveringen. Det inträffar när ett fönster här på Jorden "pekar på" ett fönster på en annan himlakropp.

Utomjordingar har också lämnat en ritning till en aktiveringsapparat, som alltså (i varje fall i viss mån) aktiverar fönstren. Vid Svenska Slagruteförbundets höstmöte i Hågelbyparken - Botkyrka 1997 kunde deltagarna själva konstatera att den fungerade när Tony & Eva demonstrerade. 

238 sidor, många bilder.
Beställs från shekinahmedia.se


Leif Floberg:
F.d. professor, Tekn. Dr. Lunds Tekniska Högskola.
Han har alltid sagt vad han tycker,
även obekväma påståenden för övriga vetenskapen.

Floberg-farliga

56 sidor. 11 kapitel. 34 illustrationer.

SLUTSÅLD

Floberg-kryss

64 sidor . 40 bildexempel på hur naturen påverkas av dålig jordstrålning.

SLUTSÅLD

 

Thore Rosén

Strålning, som är farlig för allt levandeThore berättar inspirerat om sin forskning och erfarenhet av jordstrålning, t ex om hur hälsan påverkas, då han specialiserat sig på att undersöka människors sängplatser. En lättläst bok. Även
nybörjarinformation.

140 sidor.

SLUTSÅLD

 

Dick Sjöberg:

Kan hälsan påverkas av naturens fält ?

Dick redovisar bl. a ett antal gjorda undersökningar av kontor m a p jordstrålning och hälsa. Även nybörjarinformation.

90 sidor, många kartskisser över både rum, hus och större ytor med iritade jordstrålningsfält. 

SLUTSÅLD

 

Pehr Trollsveden:

LILLA PENDELBOKEN

En liten bok om PENDELN och dess magi! Hur du använder pendeln för att hela, spå och vägleda din framtid. Även bra som nybörjarinformation

A5-format.  

SLUTSÅLD

 

Erik Welamson:

CURRYLINJER 
BERÖR OSS ALLA

I denna bok får du lära dig tekniken att hitta currylinjer och currykryss.
Ingen förkunskap krävs - bara lite nyfikenhet.

56  sidor, 14 kapitel, flera skisser.  

SLUTSÅLD

Mer om curry, hartmann, vatten och ley-linjer.
Kort om pendelns grunder och auran.

144 sidor. 

SLUTSÅLD

 

Bo Westling:

De flyttade flyttblocken

BWflytt.jpg (42014 bytes)

Bo har under ett antal år undersökt 1000-tals stora flyttblock och kommit fram till att många av dem har flyttats medvetet av forntidsmänniskor, vilket bl. a jordstrålningslinjer mellan stenarna samt fantastiska matematiska samband visar.

Skaffa gärna denna inspirerande bok och ut i naturen i dina hemtrakter och under semester-, svamp- eller bärutflykter håll ögonen öppna och leta "hönor" eller "upp-pallade stenar". Skicka gärna in information om det du hittar, en skiss på stenen, vilken sort (enligt boken) och var den finns, hur man kommer dit, så exakt longitud/latitud som möjligt. Hittar du några linjer genom stenen? Kunde du följa linjen och hitta andra stenar, markeringar, fornminnen? GPS-mätare är bra att ha med sig. Vi förmedlar resultat till Bosse.
SLUTSÅLD!

 

 

Mikael Kvist:

JORDENS KRISTALLNÄT

Särtryck av alla Mikaels artiklar i Alphaomega om jordens levande kristallnät (sexkantsfönster) och dess betydelse för global hälsa. 
Nya jordenergier kartlagda. 
Kollapsar linjerna dör samhället. 
Motpoler som möts.

16 sidor. 8 illustrationer.

SLUTSÅLD!

 

Cassandra Eason

MODER JORDS GÖMDA KRAFTER
Power of the Earth

En häftad pocketbok om Moder Jords gömda krafter!

SLUTSÅLD!

 

ADANTE
FÖRSÄLJNING AV
BÖCKER JORDSTRÅLNING
BÖCKER NATURVÄSEN
FÖRSÄLJNING AV ÖVRIGT
SLAGRUTOR, PEKARE, PENDLAR, PENDELSPRÖT, 
DE ENDA SVENSKA BÖCKERNA OM KINESIOLOGI MM
PLUS-MINUS & VATTENVIRVLARE 
PLUS & MINUS "2-poliga" vattenvirvlare, brickor mm.
BIOS
PURPURPLATTAN

TILL FÖRSÄLJNINGS-STARTSIDAN

TILL JORDSTRALNINGSCENTRUM

TILL ADANTE